Day

Tháng Sáu 3, 2023

Bạn biết gì về chiến dịch marketing “Better with Pepsi”?

Chiến dịch “Better With Pepsi” tiếp tục khẳng định sự sáng tạo không ngừng của Pepsi khi mang đến thông điệp vô cùng nổi bật, ý nghĩa và viral mạng xã hội.