Day

Tháng Chín 26, 2022

Các “mẹo” giúp làm việc với thuật toán Facebook dễ dàng hơn

Thuật toán của Facebook là yếu tố mạnh mẽ ảnh hưởng đến phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác trên Facebook. Nếu bạn không theo kịp các thay đổi đối với thuật toán Facebook, bạn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều để khách hàng có thể nhìn thấy bài đăng Facebook của bạn....